(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Xây dựng Tâm Minh phản ánh một số bất cập tại Luật Đất đai, Luật Nhà ở liên quan đến quyền sử dụng đất, đầu tư dự án nhà ở thương mại và đề nghị xem xét, sửa đổi để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.

Công ty CP Xây dựng Tâm Minh (TP. Hà Nội) hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư bất động sản. Trong quá trình nghiên cứu thực hiện các dự án thương mại, nhà ở, Công ty nhận thấy Luật Đất đaiLuật Nhà ở có một số quy định bất cập, không tạo được sự công bằng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cụ thể, theo Điều 118 Luật Đất đai và Điều 21, 23 Luật Nhà ở, các dự án nhà ở thương mại hiện nay đa số đều phải qua đấu giá. Điều kiện này khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ không có cơ hội để trúng thầu và phát triển.

Chẳng hạn, một nhà đầu tư, sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp (không phải đất ở) của tổ chức, cá nhân khác, muốn đầu tư dự án nhà ở thương mại thì phải tiến hành lập quy hoạch 1/500, lập dự án đầu tư. Các bước này đều cần chi phí và công sức lớn.

Tuy nhiên, đến giai đoạn giao đất, căn cứ Điều 118 Luật Đất đai và Điều 21, 23 Luật Nhà ở, nhà đầu tư nêu trên không được chỉ định làm chủ đầu tư mà phải tổ chức đấu giá rộng rãi mời nhiều nhà đầu tư khác tham gia. Điều này khiến nhà đầu tư đang sử dụng đất nếu không trúng đấu giá sẽ tổn thất rất nhiều về kinh tế, lãng phí nguồn lực xã hội.

Do vậy, Công ty CP Xây dựng Tâm Minh đề nghị Chính phủ kiến nghị lên Quốc hội sửa Điều 118 Luật Đất đai theo hướng đấu giá công bằng:

- Chỉ áp dụng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp Nhà nước tự bỏ kinh phí ra lập quy hoạch, lập dự án đầu tư và giải phóng xong mặt bằng.

- Trường hợp khu đất đang có cá nhân, tổ chức sử dụng hợp pháp, nếu có nhu cầu đầu tư dự án thương mại, nhà ở mà có đủ năng lực thì không đấu giá quyền sử dụng đất. Cá nhân, tổ chức đang sử dụng đất chỉ cần thực hiện thủ tục lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Đồng thời, Công ty kiến nghị sửa Khoản 4, Điều 23 Luật Nhà ở theo hướng, bỏ từ "ở" trong cụm từ "Nhận quyền sử dụng đất ở" vì thực tế hiếm có việc chuyển nhượng đất ở để thực hiện dự án nhà ở mà đa số chỉ có chuyển nhượng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Tiếp nhận kiến nghị nêu trên của Công ty CP Xây dựng Tâm Minh, ngày 18/4/2017, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 3804/VPCP-ĐMDN chuyển đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng TTĐT Chính phủ trước ngày 2/5/2017.

Thúy An