(Chinhphu.vn) - Cục Thuế TP. Đà Nẵng hướng dẫn Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú - Chi nhánh TP. Đà Nẵng về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư.

Căn cứ quy định tại Khoản 3b, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án đầu tư mới và Khoản 12a, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung Khoản 3b, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, trường hợp Chi nhánh tại TP. Đà Nẵng là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú (trụ sở chính của Công ty tại TP. Hồ Chí Minh), có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế tại Cục Thuế TP. Đà Nẵng và được cấp mã số thuế, nếu:

- Trường hợp Chi nhánh không được Công ty giao quyền quản lý dự án, dự án vẫn do Công ty trực tiếp quản lý, chưa bàn giao cho Chi nhánh; trong quá trình đầu tư dự án, Công ty trực tiếp ký hợp đồng với các nhà cung cấp, tất cả hóa đơn đầu vào ghi tên Công ty,... và Công ty đã tiến hành kê khai riêng tiền thuế GTGT đầu vào cho dự án đầu tư thì đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn hoàn thuế GTGT theo quy định.

- Trường hợp Chi nhánh được Công ty giao quyền thay mặt Công ty trực tiếp quản lý dự án đầu tư tại TP. Đà Nẵng thì Chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.

Thanh Thủy