(Chinhphu.vn) – Công ty Gimex Việt Nam có hợp đồng xuất khẩu trứng gà sang thị trường Hồng Kông. Tuy nhiên, đơn vị nhập khẩu yêu cầu Công ty cung cấp các giấy tờ, văn bản liên quan đến an toàn vệ sinh trong đó có quyết định hoặc văn bản công bố hết dịch cúm gia cầm trên cả nước.

Đại diện Công ty, ông Lê Vương Quốc hỏi: Hiện nay có văn bản nào gần nhất công bố hết dịch cúm gia cầm ở Việt Nam không? Công ty của ông muốn có bản sao văn bản từng tỉnh hay văn bản chung của cả nước thì liên hệ với cơ quan nào?

Vấn đề ông Quốc hỏi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Tại Việt Nam, các ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 phát sinh rải rác, nhỏ lẻ tại một số tỉnh, thành phố trong 3 tháng đầu năm 2014 và một số ổ dịch cúm A/H5N6 phát sinh tại các tỉnh Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Lào Cai, Quảng Trị và Quảng Ngãi trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8/2014, sau đó đã được kiểm soát và không có ổ dịch phát sinh. Tuy nhiên, từ cuối tháng 11/2014 đến nay, đã xuất hiện 3 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại 2 tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long.

Như vậy, hiện nay Việt Nam đang có ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1. Thông tin về các ổ dịch cúm gia cầm được đăng tải hàng ngày trên Trang tin điện tử của Cục Thú y.

Về công bố dịch, theo quy định tại Điều 17 Pháp lệnh về Thú y năm 2004 thì UBND cấp tỉnh sẽ ban hành quyết định công bố dịch cúm gia cầm khi có đủ các điều kiện theo quy định. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ căn cứ vào mức độ, quy mô, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh và công bố dịch khi dịch xảy ra tại 2 tỉnh trở lên. Thủ tướng Chính phủ công bố dịch khi có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của động vật có khả năng lây sang người. Tuy nhiên, từ cuối năm 2003 đến nay, nước ta chỉ có hình thức là UBND cấp tỉnh công bố dịch cúm gia cầm.

Công bố hết dịch theo địa phương

Về công bố hết dịch, không có văn bản nào công bố hết dịch cúm gia cầm của cả nước mà chỉ có văn bản công bố hết dịch của từng tỉnh. Tùy theo công tác phòng chống dịch của từng tỉnh, thời gian công bố hết dịch cúm A/H5N1 gần nhất sẽ vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 của năm 2014. Không có tỉnh nào công bố dịch cúm A/H5N6 nên không có văn bản công bố hết dịch.

Nếu Công ty của ông Quốc muốn được cung cấp bản sao văn bản của từng địa phương, ông có thể liên hệ với UBND tỉnh hoặc Chi cục Thú y tỉnh để sao văn bản công bố hết dịch. Ngoài ra, ông cũng có thể truy cập vào trang tin điện tử của UBND tỉnh để tìm văn bản công bố hết dịch.

Thúy An

Từ khóa: Xuất khẩu trứng , kiểm dịch , cúm gia cầm