(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Đại Phát Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) một số nội dung liên quan đến việc gia hạn và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Đại Phát Hồng Dân ký hợp đồng tư vấn xây dựng vào ngày 1/6/2016, thời gian thực hiện 30 ngày, không kể thời gian thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên, tháng 8/2016, hồ sơ của Công ty mới được cấp thẩm quyền phê duyệt, khi đó giá trị phê duyệt thấp hơn giá trị ký kết hợp đồng.

Để có đủ cơ sở thanh quyết toán, Công ty ký phụ lục hợp đồng theo giá trị giảm căn cứ trên kết quả phê duyệt. Tuy nhiên, thời điểm ký kết phụ lục hợp đồng lại vượt ra ngoài thời gian thực hiện hợp đồng, do vậy, hồ sơ quyết toán của Công ty vẫn chưa được giải ngân.

Công ty đề nghị giải đáp, thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký được quy định như thế nào? Làm thế nào để hoàn thành được thủ tục thanh quyết toán công trình trên?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký. Do đó, trong trường hợp các bên chưa hoàn thành hết các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký thì hợp đồng vẫn có hiệu lực.

Để có thể thực hiện các thủ tục thanh quyết toán cần thiết, Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Đại Phát Hồng Dân cần ký kết với Chủ đầu tư phụ lục gia hạn hợp đồng và điều chỉnh lại giá hợp đồng trên cơ sở giá trị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 Chinhphu.vn

Từ khóa: Hợp đồng xây dựng , phụ lục hợp đồng , điều chỉnh giá , tư vấn xây dựng