(Chinhphu.vn) – Công chức, viên chức công tác tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi sẽ xét theo công việc đảm nhận thường xuyên để áp dụng chủ yếu theo 4 mức phụ cấp ưu đãi nghề 70%, 60%, 40% và 30%. 

Bà Vũ Thị Long Vân làm việc tại Phòng Chỉ đạo chuyên khoa Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hà Nam, mã ngạch 16b.12. Công việc của bà là cấp thuốc ngoại trú, tư vấn xét nghiệm HIV cho bệnh nhân lao, khám ngoại tuyến cho bệnh nhân. Hiện bà Vân hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề 50%. Bà Vân hỏi, việc áp dụng mức phụ cấp cho bà như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời bà Vân như sau:

Theo Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập thì mức phụ cấp ưu đãi theo nghề được quy định theo công việc đảm nhận thường xuyên, trực tiếp của công chức, viên chức.

Do vậy, công chức, viên chức công tác tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi, sẽ xét theo công việc đảm nhận thường xuyên để áp dụng chủ yếu theo một trong các mức phụ cấp sau:

- Mức phụ cấp 70% quy định đối với công chức, viên chức đang xếp lương theo các ngạch viên chức có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 16 hoặc 13 và thường xuyên, trực tiếp xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc người bệnh lao.

- Mức phụ cấp 60% quy định đối với công chức, viên chức đang xếp lương theo các ngạch viên chức có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 16 hoặc 13 và thường xuyên, trực tiếp xét nghiệm, phòng chống bệnh truyền nhiễm.

- Mức phụ cấp 40% quy định đối với công chức, viên chức đang xếp lương theo các ngạch viên chức có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 16 hoặc 13 và thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế (trừ các đối tượng nêu trên).

- Mức phụ cấp 30% quy định đối với công chức, viên chức quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở, viện, bệnh viện chuyên khoa lao.

Để xem xét, giải quyết cụ thể chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề, đề nghị bà Vân trao đổi với cơ quan quản lý viên chức theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Phụ cấp , công chức , viên chức , nghề y