(Chinhphu.vn) – Pháp luật về đấu thầu chỉ quy định nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động nhân sự thực hiện gói thầu, không có quy định nhà thầu phải cung cấp tài liệu liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn đang công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Vừa qua, cơ quan ông có thực hiện thẩm định hồ sơ dự thầu của 3 nhà thầu cho một gói thầu có giá là 50 tỷ đồng.

Qua quá trình thẩm định, có hai nhà thầu không bảo đảm điều kiện tiên quyết nên không trúng thầu.

Đối với nhà thầu còn lại, các nội dung khác đều thỏa mãn yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên tại bản sao hồ sơ dự thầu (mục danh sách đóng bảo hiểm của nhân sự tham gia gói thầu) thì nhà thầu photo bị trùng 1 mặt giấy dẫn đến không có tên chỉ huy trưởng trong danh sách đóng bảo hiểm.

Cơ quan ông đã yêu cầu bên mời thầu mang bản gốc đến để đối chiếu thì thấy bản chính hoàn toàn bình thường, có tên chỉ huy trưởng tham gia đóng bảo hiểm và có xác nhận của cơ quan BHXH.

Ông Tuấn hỏi, trường hợp bản sao trong quá trình photo bị trùng mặt giấy và kết quả kiểm tra trên bản chính là hoàn toàn chính xác thì nhà thầu đó có bị xem là không hợp lệ và bị loại theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 12, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định việc lựa chọn nhà thầu phải thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào hạn chế sự tham gia của nhà thầu nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Theo đó, pháp luật về đấu thầu chỉ quy định nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động nhân sự thực hiện gói thầu, không có quy định nhà thầu phải cung cấp tài liệu liên quan đến việc đóng BHXH cho người lao động. Doanh nghiệp và người lao động phải có trách nhiệm đóng BHXH theo quy định của pháp luật liên quan.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đấu thầu , nhân sự , gói thầu