(Chinhphu.vn) –  Ông Trần Minh Trí (Bình Phước) hỏi: Trường hợp tôi đã có giấy thừa kế toàn bộ thửa đất theo quy định nhưng tôi không nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà căn cứ vào giấy thừa kế để chuyển nhượng đất cho người khác thì có được không?

Về vấn đề này, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, về nguyên tắc chung, người sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới được thực hiện các quyền liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất, chi tiết đề nghị ông Trần Minh Trí nghiên cứu quy định tại Điều 188 của Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật Đất đai , quyền sử dụng đất