(Chinhphu.vn) – Ban quản lý dự án khu vực của ông Vũ Ngọc Nam (Điện Biên) làm chủ đầu tư 1 công trình. Căn cứ Khoản 2, Điều 10 Thông tư 18/2016/TT-BXD, trước khi trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, cơ quan của ông đã lựa chọn đơn vị thẩm tra, tiến hành thẩm tra.

Cơ quan chuyên môn về xây dựng đã chấp thuận và sử dụng kết quả thẩm tra đó, đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Tuy nhiên khi ra Kho bạc thanh toán chi phí tư vấn thẩm tra, Kho bạc yêu cầu văn bản cho phép thuê đơn vị tư vấn thẩm tra theo Khoản 1, Điều 10 Thông tư 18/2016/TT-BXD. Ông Nam hỏi, yêu cầu của Kho bạc có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 4 và Khoản 2, Điều 10 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình thì chủ đầu tư được lựa chọn trực tiếp đơn vị có đủ điều kiện năng lực để thực hiện thẩm tra phục vụ thẩm định.

Theo đó, việc yêu cầu phải có văn bản cho phép thuê đơn vị thẩm tra trong trường hợp chủ đầu tư đã lựa chọn thẩm tra trước khi trình thẩm định là không có cơ sở.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chi phí thẩm tra , chủ đầu tư , thiết kế , dự án