(Chinhphu.vn) – Để thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình, Ban quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 30, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Ông Đỗ Khắc Hùng (Hải Phòng) làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (là Ban quản lý dự án khu vực). Đơn vị ông được UBND huyện giao làm chủ đầu tư dự án, các cán bộ, kỹ sư tại đơn vị có đầy đủ chứng chỉ hành nghề giám sát.

Ông Hùng hỏi, đơn vị ông có được thực hiện luôn chức năng giám sát thi công công trình không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 121 Luật Xây dựng năm 2014 thì chủ đầu tư được tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực.

Theo đó, để thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình, Ban quản lý dự án nơi ông Hùng công tác phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 30, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , giám sát , thi công , chủ đầu tư , năng lực hoạt động xây dựng