(Chinhphu.vn) – Ông Lê Xuân Bảo (TPHCM) hỏi: Nhà thầu thi công công viên (san lấp lớp đất màu dày 15cm, làm đường nội bộ, trồng cây xanh, trồng cỏ,.... chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh) có bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Phụ lục I Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì công viên là loại công trình hạ tầng kỹ thuật.

Do đó, để thực hiện thi công xây dựng công trình này, tổ chức phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thi công công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Năng lực xây dựng , thi công , nhà thầu , công trình , hạ tầng kỹ thuật