(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Phùng Thế Khiêm (tỉnh Quảng Trị) đang thanh tra một số gói thầu khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình đường giao thông. Các công trình được xây dựng tại vùng có phụ cấp khu vực.

Thời gian thực hiện khảo sát địa chất, địa hình là 3-5 ngày, thời gian lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật là 20 ngày. Đơn vị tư vấn đã tính nhân hệ số phụ cấp khu vực cho phần chi phí tư vấn khảo sát. Khi thanh tra, đơn vị của ông Khiêm đã cắt phụ cấp khu vực cho phần chi phí tư vấn vì thời gian thực hiện ngắn (3-5 ngày). Ông Khiêm hỏi, việc cắt phụ cấp như vậy có đúng quy định không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5/1/2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, đối với trường hợp đi công tác từ một tháng trở lên tại địa bàn có phụ cấp thì được hưởng phụ cấp khu vực theo mức quy định ở nơi công tác kể từ ngày đến nơi công tác.

Vì vậy, theo quy định nêu trên, đối với trường hợp ông Phùng Thế Khiêm nêu thì chi phí tư vấn của những công việc tư vấn có thời gian thực hiện không đủ một tháng không được tính thêm phụ cấp khu vực.

Chinhphu.vn

Từ khóa: phụ cấp , tư vấn , giao thông , gói thầu , công trình , khảo sát