(Chinhphu.vn) - Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cơ quan có thẩm quyền thống nhất danh mục bệnh, tật trong quá trình khám và xác định bệnh lý đối với người bị nhiểm chất độc hóa học.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri như sau:

Ngày 30/6/2016, Bộ Y tế và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ, trong nội dung Thông tư liên tịch đã có quy định Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học.

Cùng với Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3201/QĐ-BYT, ngày 29/6/2016 về việc phê duyệt tài liệu chuyên môn “hướng dẫn chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học, dioxin” và Quyết định số 3459/QĐ-BYT ngày 31/7/2017 về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn giám định y khoa bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học, dioxin trên cơ sở tài liệu ban hành kèm theo Quyết định số 3201/QĐ-BYT ngày 29/6/2016 của Bộ Y tế.

Chinhphu.vn