(Chinhphu.vn) - Theo quy định, nhà thầu phải chứng minh mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng yêu cầu của gói thầu về vị trí công việc và số năm kinh nghiệm.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cà Mau dự thầu một công trình dân dụng. Đơn vị xét thầu loại công ty về mặt kỹ thuật với lý do 1 nhân sự của công ty đã từng tham gia công trình cùng loại, cùng cấp với công trình đang xét, nhưng giá trị xây lắp của công trình đó không đạt 70% giá trị xây lắp của gói thầu đang xét.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cà Mau đề nghị giải đáp, đơn vị xét thầu thực hiện như trên có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm a, Mục 2.2 Chương III của Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng yêu cầu của gói thầu về vị trí công việc và số năm kinh nghiệm.

Đối với câu hỏi của Công ty, việc đánh giá về nhân sự chủ chốt được thực hiện theo quy định nêu trên.

Ngoài ra, việc nhà thầu cung cấp các hợp đồng tương tự với gói thầu đang xét chỉ để chứng minh kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Nhà thầu , dự thầu , năng lực , nhân sự