(Chinhphu.vn) – Tổ chức khi tham gia thiết kế, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án, thi công xây dựng phải đáp ứng điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Ông Trần Đăng Quang (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vấn đề sau:

Liên danh công ty A và công ty B là nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng - chuyển giao (BT). Sau khi trúng thầu, liên danh thành lập doanh nghiệp dự án là công ty C để thực hiện dự án BT (dự án xây dựng đường giao thông) và dự án khác (dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư được Nhà nước giao cho nhà đầu tư thực hiện để thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình BT).

Dự án BT và dự án khác nói trên có các công tác như xây dựng công trình, quản lý dự án xây dựng, thiết kế, giám sát...

Ông Quang hỏi, công ty C tự thực hiện công việc của dự án BT như xây dựng, quản lý dự án, thiết kế, giám sát... thì công ty có cần phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức về xây dựng, quản lý dự án, thiết kế, giám sát... tương ứng không?

Nếu công ty C không cần chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì cần thỏa mãn điều kiện/yêu cầu gì để thực hiện các công việc nêu trên?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 20, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì tổ chức khi tham gia thiết kế, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án, thi công xây dựng phải đáp ứng điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Năng lực hoạt động xây dựng , dự án , công trình , doanh nghiệp dự án