(Chinhphu.vn) - Ông Trần Khắc Danh hỏi: Trường hợp doanh nghiệp đã ký hợp đồng mùa vụ với người lao động và tiếp tục ký tiếp hợp đồng lao động xác định thời hạn lần thứ nhất, vậy, căn cứ theo Bộ luật Lao động, doanh nghiệp có được phép tiếp tục ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn lần thứ 2 không?

Tại Điều 166, 167 của Bộ luật Lao động về người cao tuổi và sử dụng người lao động cao tuổi chỉ đề cập nhiều đến người lao động có chế độ nghỉ hưu. Ông Danh cũng đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn rõ việc ký hợp đồng lao động với người lao động trên 60 tuổi là nam và trên 55 tuổi là nữ nhưng không có chế độ hưu.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Danh như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động, khi hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới, nếu hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng các định thời hạn thì cũng chỉ ký thêm 1 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì người sử dụng lao động đã ký với người lao động loại hợp đồng theo mùa vụ thì chỉ được ký tiếp 1 lần loại hợp đồng lao động xác định thời hạn, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Tại khoản 1 Điều 166 Bộ luật Lao động quy định người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại Điều 187 Bộ luật Lao động. Quy định này chỉ quy định độ tuổi để xác định người lao động được coi là người lao động cao tuổi, không liên quan đến việc được hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội. Theo đó việc phải ký kết hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi (trên 60 đối với nam và trên 55 đối với nữ) phải thực hiện theo quy định tại Điều 166 và Điều 167 Bộ luật Lao động.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hợp đồng lao động , nghỉ hưu , người lao động