(Chinhphu.vn) – Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ về giải quyết vướng mắc của ông Nguyễn Thế Anh liên quan đến thủ tục hành chính, cơ sở hạ tầng và việc chuyển nhượng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi khởi nghiệp, UBND huyện Cẩm Khê đã có văn bản thông tin kết quả giải quyết vấn đề này.

Theo đó, UBND huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra phản ánh của ông Nguyễn Thế Anh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, căn cứ Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải sau khi bên chuyển nhượng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Phòng Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Thế Anh, số nhà 83, khu 14, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao.

Ông Nguyễn Thế Anh mua đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế trang trại thì thuộc trường hợp nhận chuyển nhượng, thuê lại quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Trường hợp này sẽ áp dụng Văn bản 4889/UBND-KT3 ngày 11/1/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc chỉ đạo các thủ tục giao đất, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

UBND huyện Cẩm Khê đề nghị ông Nguyễn Thế Anh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện để được hướng dẫn.

Chinhphu.vn


Từ khóa: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , chuyển nhượng , trang trại