(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Lâm Phong (Quảng Ninh) được chủ đầu tư giao làm bên mời thầu 1 gói thầu xây lắp. Hồ sơ mời thầu có yêu cầu một số loại máy móc thiết bị chủ yếu, trong đó có đầm dùi. Hồ sơ dự thầu của một nhà thầu có ghi đủ số lượng đầm, nhưng công suất kê khai thấp hơn yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

Đơn vị của ông Phong đã có văn bản gửi nhà thầu đề nghị làm rõ công suất của các loại đầm dùi. Nhà thầu đã có văn bản cam kết máy kê khai trong hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu thi công công trình.

Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các văn bản làm rõ, đơn vị ông Phong đã dự thảo đánh giá nhà thầu không đạt về năng lực máy móc thiết bị. Ông Phong hỏi, đơn vị ông đánh giá như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm b, Khoản 2.2, Mục 2, Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà bên mời thầu quy định yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động và số lượng để thực hiện gói thầu cho phù hợp.

Trường hợp hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu kê khai thiết bị thi công cho gói thầu bao gồm cả các thiết bị thi công không chủ yếu và bên mời thầu đã có văn bản yêu cầu nhà thầu làm rõ cũng như nhà thầu có cam kết về thiết bị đầm dùi mà nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu thi công công trình thì chủ đầu tư xem xét, quyết định trên cơ sở bảo đảm các mục tiêu của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo quy định tại Khoản 15, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Nhà thầu , hồ sơ dự thầu