(Chinhphu.vn) - Ông Cao Thanh Minh (TPHCM) tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, hiện công tác tại ban quản lý dự án một công trình cấp I (tư nhân). Ông đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát công trình dân dụng và công nghiệp.

Ông Minh hỏi, ông có đủ điều kiện để tham gia ban quản lý dự án hay không và nếu có thì có được làm những công tác không chính thức không (báo cáo, chứng kiến thí nghiệm,...)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì: “Cá nhân không có chứng chỉ hành nghề được tham gia các hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động và không được hành nghề độc lập, không được đảm nhận chức danh theo quy định của Luật Xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề”.

Do đó, tuỳ thuộc vào nhu cầu nhân sự và năng lực kinh nghiệm của cá nhân, giám đốc/lãnh đạo ban quản lý dự án sẽ quyết định việc tuyển dụng và bổ nhiệm, ông Minh vào vị trí việc làm phù hợp theo quy định của pháp luật về lao động.

Trường hợp cá nhân đảm nhận các chức danh theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Xây dựng thì phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , chứng chỉ hành nghề , công trình , giám sát