(Chinhphu.vn) - Bà Lưu Bích Ngọc (Vĩnh Long) thuê địa điểm để kinh doanh quán cafe nhỏ, có đăng ký kinh doanh. Vừa qua, các quán khác đều nhận được gói hỗ trợ 3.000.000 đồng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, riêng quán của bà không được hỗ trợ, cũng chưa một lần được hỗ trợ nhu yếu phẩm, được cấp thẻ đi chợ hay được đi chợ thay.

Bà Ngọc đến UBND xã hỏi về chính sách hỗ trợ thì được trả lời quán của bà không được hỗ trợ nhưng không giải thích cụ thể lý do. Bà Ngọc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trường hợp của bà.

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long trả lời như sau:

Theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Nội dung chính sách hỗ trợ đối với hộ kinh doanh được quy định tại Chương IX, theo đó:

Điều 35. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ

Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

- Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Trường hợp của bà, qua rà soát hộ bà Ngọc chỉ có đăng ký kinh doanh nhưng không đăng ký thuế nên không đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Ngoài ra, khi tình hình dịch bệnh phức tạp, xã nơi bà Ngọc ở đã tổ chức hỗ trợ quà, cấp thẻ đi chợ và đi chợ thay đến người dân kịp thời.

Trường hợp của bà Ngọc là do bà thường xuyên không có mặt trên địa bàn xã nên không cấp được thẻ đi chợ cho bà. Còn vấn đề đi chợ thay, bà Lưu Bích Ngọc do chưa có yêu cầu, không gửi phiếu mua hàng nên tổ đi chợ của ấp không hỗ trợ được yêu cầu của bà trong thời gian giãn cách xã hội.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đăng ký kinh doanh , đăng ký thuế , hỗ trợ