(Chinhphu.vn) - Kỹ sư nhà thầu chính EPC nếu đảm nhận các chức danh quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

Ông Nguyễn Tri Túc là kỹ sư xây dựng của nhà thầu chính EPC cho một dự án BOT ở tỉnh Khánh Hòa. Công trình này được chủ đầu tư thuê lại tư vấn giám sát để bảo đảm việc nghiệm thu tại công trình.

Nay chủ đầu tư lại yêu cầu kỹ sư nhà thầu chính EPC cũng phải có chứng chỉ nghề nghiệp hạng I mới cho ký hồ sơ. Ông Túc hỏi, yêu cầu này có đúng không? Theo ông được biết, kỹ sư nhà thầu thi công trực tiếp chỉ yêu cầu trình độ chuyên môn phù hợp, không đòi hỏi chứng chỉ hành nghề.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 4 Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình: “Bên nhận thầu thực hiện hợp đồng EPC phải có đủ năng lực hoạt động, năng lực hành nghề theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng”.

Theo đó, kỹ sư nhà thầu chính EPC nếu đảm nhận các chức danh quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chứng chỉ hành nghề , kỹ sư , giám sát , công trình , dự án , nhà thầu , hoạt động xây dựng