(Chinhphu.vn) – Công ty ông Hoàng Vinh (Hà Nội) đang thi công gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ nhôm kính, cửa kính, vách kính cho các tòa cao tầng. Tuy nhiên khi tham gia đấu thầu dự án mới, chủ đầu tư yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Qua tìm hiểu các nghị định, thông tư liên quan, ông Vinh không thấy có quy định về chứng chỉ năng lực xây dựng đối với lĩnh vực của công ty.

Ông Vinh hỏi, công ty ông có phải làm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên không? Và nếu có thì sẽ thuộc lĩnh vực nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 38, Khoản 39, Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 và Khoản 20, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, trường hợp tổ chức chỉ thực hiện việc cung cấp và lắp đặt các công việc thuộc phần nội thất của công trình thì không thuộc đối tượng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Năng lực hoạt động xây dựng , công trình , thi công , lắp đặt , nội thất