(Chinhphu.vn) – Trường hợp cá nhân thuộc tổ chức có đủ điều kiện về chuyên môn, thời gian kinh nghiệm tham gia công việc, đã được cấp chứng chỉ hành nghề đối với một hoặc một số lĩnh vực hoạt động xây dựng thì được đảm nhận vai trò cán bộ chủ chốt của tổ chức đối với các lĩnh vực hoạt động xây dựng đó.

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Ninh Bình hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, Công ty đang tiến hành bổ sung năng lực hoạt động xây dựng.

Tại địa phương, Sở Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền chưa thống nhất quan điểm về cách hiểu Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành về xếp hạng năng lực hoạt động xây dựng của các doanh nghiệp hoạt động xây dựng như sau:

Quan điểm 1: Một cán bộ chủ chốt có đầy đủ điều kiện (chuyên môn, chứng chỉ,...) về thiết kế công trình xây dựng dân dụng và giám sát thi công công trình xây dựng dân dụng,... thì khi xếp hạng cán bộ này đều được làm chủ chốt cả 2 lĩnh vực nói trên trong cùng một đơn vị.

Quan điểm 2: Một cán bộ chủ chốt có đầy đủ điều kiện (chuyên môn, chứng chỉ,...) về thiết kế công trình xây dựng dân dụng và giám sát thi công công trình xây dựng dân dụng,... thì khi xếp hạng cán bộ này chỉ được làm chủ chốt 1 lĩnh vực nói trên trong cùng một đơn vị.

Theo Công ty hiểu, cán bộ nói trên đã có đầy đủ chuyên môn, chứng chỉ được phép hoạt động các lĩnh vực trên thì khi xếp hạng năng lực doanh nghiệp cán bộ này được phép đứng tên và tham gia làm cán bộ chủ chốt 2 hay nhiều lĩnh vực đã được cấp chứng chỉ.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Ninh Bình đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn, làm rõ vấn đề này.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì được tham gia hoạt động xây dựng phù hợp với lĩnh vực và hạng năng lực ghi trên chứng chỉ hành nghề được cấp.

Theo đó, trường hợp cá nhân thuộc tổ chức có đủ điều kiện về chuyên môn, thời gian kinh nghiệm tham gia công việc, đã được cấp chứng chỉ hành nghề đối với một hoặc một số lĩnh vực hoạt động xây dựng thì được đảm nhận vai trò cán bộ chủ chốt của tổ chức đối với các lĩnh vực hoạt động xây dựng đó.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hoạt động xây dựng , chứng chỉ hành nghề , công trình