(Chinhphu.vn) - Công ty ông Nguyễn Văn Tuyến (Hà Nội) có các cá nhân đầy đủ chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát theo quy định, nhưng về công ty (tổ chức) thì chưa có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực giám sát thi công.

Hiện tại công ty ông Tuyến có một dự án đầu tư xây dựng với vai trò là chủ đầu tư. Ông Tuyến hỏi, nếu công ty ông thành lập đoàn giám sát để tự thực hiện giám sát thi công thì có vi phạm quy định của pháp luật không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 20, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, để tham gia giám sát thi công xây dựng công trình thì công ty phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình với năng lực phù hợp theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Giám sát , thi công , chứng chỉ hành nghề , tư vấn , xây dựng , công trình