(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Thế Anh (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) dự định khởi nghiệp bằng dự án đầu tư phát triển kinh tế trang trại tại địa phương. Tuy nhiên, hiện ông gặp một số khó khăn liên quan đến thủ tục hành chính, cơ sở hạ tầng và việc chuyển nhượng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Thế Anh, năm 2015, ông nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu 6, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ để phát triển kinh tế trang trại. Ông Anh đã nhiều lần liên hệ với chính quyền địa phương để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời đã lập dự án xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án. Nhưng đến nay trường hợp của ông vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết.

Ngoài ra, theo ông Anh, địa phương cần nâng cao năng lực, trình độ công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ cấp xã để bảo đảm việc thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến vấn đề đất đai được nhanh chóng, thuận lợi.

Đối với vấn đề cơ sở hạ tầng, ông Anh cho rằng, đất đai ở nông thôn vẫn còn nhiều, nhưng đường giao thông lại rất nhỏ, hiện tại chưa thể làm đường tốt nhưng vẫn có thể mở rộng đường để đưa cơ giới vào sản xuất.

Ông Anh nêu một số khó khăn và đề nghị cơ quan chức năng xem xét, có biện pháp tháo gỡ để tạo điều kiện cho những người có mong muốn khởi nghiệp như ông.

Tiếp nhận phản ánh của ông Anh qua Cổng TTĐT Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao UBND huyện Cẩm Khê kiểm tra, xem xét nội dung phản ánh, xử lý, giải quyết theo quy định, trả lời công dân và thông báo kết quả đến Cổng TTĐT Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 11/2016.

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này khi nhận được kết quả giải quyết của cơ quan chức năng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: khởi nghiệp , trang trại , giấy chứng nhận quyền sử dụng đất