(Chinhphu.vn) – Ông Lê Quân Hải nguyên là Phó Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tuyên Quang, hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 70%. Nay ông được biệt phái có thời hạn làm Phó Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh.

Lương và các khoản phụ cấp khác do đơn vị cử biệt phái chi trả, còn phụ cấp ưu đãi theo nghề thì Trung tâm phòng chống HIV/AIDS chi trả cho ông mức 50%. Ông Hải hỏi, mức chi trả như vậy có đúng không?

Bộ Y tế trả lời ông Lê Quân Hải như sau: 

Khoản 6, Điều 3 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, quy định thời gian được cơ quan có thẩm quyền điều động đi công tác, làm việc không trực tiếp làm chuyên môn y tế liên tục từ một tháng trở lên, thì không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế.

Do đó, trường hợp được điều động sang làm Phó Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh, nếu không phải là cơ sở y tế công lập và không trực tiếp làm chuyên môn y tế, theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC, thì không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề của y tế.

Chinhphu.vn