(Chinhphu.vn) – Sinh viên Đinh Thị Hợp là người dân tộc thiểu số (không phải là người dân tộc thiểu số ít người) ở xã Chiềng Sại (xã thuộc khu vực III), huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, đang theo học trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.

Vào đầu năm học, sinh viên Hợp có làm đơn xin miễn giảm học phí và xã đã cấp giấy yêu cầu miễn giảm học phí cho sinh viên. Tuy nhiên, khi sinh viên Hợp nộp đơn thì nhà trường thông báo, do sinh viên không sinh sống tại bản đặc biệt khó khăn trong xã nên không được miễn giảm học phí.

Sinh viên Hợp hỏi, theo quy định của Nhà nước sinh viên có thuộc diện được miễn giảm học phí không? Trong thời gian học cấp 3, sinh viên vẫn được hưởng chính sách ưu đãi 15kg gạo/tháng và 700.000 đồng.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định:

“Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền” được hưởng chính sách giảm 70% học phí.

Về vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ. Do vậy, nếu sinh viên Đinh Thị Hợp đủ minh chứng chứng minh sinh viên thuộc xã đặc biệt khó khăn thì sinh viên là đối tượng được thụ hưởng chính sách.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giảm học phí , đặc biệt khó khăn , sinh viên