(Chinhphu.vn) - Bà Văn Anh Yến Nhi là hộ kinh doanh, đã có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do UBND quận Ba Đình, TP. Hà Nội cấp, trong đó có ngành nghề dịch vụ photocopy.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, bà Văn Anh Yến Nhi hỏi, nếu hộ kinh doanh của bà đã mua máy in có chức năng photocopy màu thì bà có phải làm thủ tục đăng ký sử dụng quy định tại Nghị định 25/2018/NĐ-CP hay không? Nếu phải thực hiện thủ tục này, thì bà phải nộp hồ sơ ở cơ quan nào? Với tư cách hộ kinh doanh hay cá nhân chủ hộ kinh doanh?

Về vấn đề này, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in thì không hạn chế đối tượng sử dụng máy photocopy màu/máy in có chức năng photocopy màu và phải đăng ký trước khi sử dụng.

Tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ đăng ký máy đến UBND cấp tỉnh (cơ quan chuyên môn của tỉnh) để thực hiện việc đăng ký theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Photocopy , máy in , hộ kinh doanh