(Chinhphu.vn) – Ông Bùi Ngọc Minh (minhbuiyh@...) là bác sĩ, làm việc tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quảng Nam. Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP ông Minh được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề bằng 70% lương.

Nay ông Minh đi học 6 tháng định hướng chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tại Bệnh viện Phổi Trung ương, vẫn tiếp xúc với môi trường độc hại (có giấy chứng nhận độc hại của Bệnh viện Phổi Trung ương). Vậy, ông Minh có tiếp tục được hưởng mức phụ cấp trên không? Nếu không được thì bắt đầu tính từ thời gian nào?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời ông Ngọc Minh như sau:

Khoản 2, Điều 3 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 của liên tịch Bộ Y tế - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập quy định:

Thời gian đi học tập ở trong nước liên tục trên 3 tháng, không trực tiếp làm chuyên môn y tế theo nhiệm vụ được phân công đối với công chức, viên chức môn y tế theo nhiệm vụ được phân công đối với công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền thì thời gian đi học không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế.
 
Thời gian bắt đầu được tính hưởng là từ khi trực tiếp làm chuyên môn y tế theo nhiệm vụ được phân công đối với công chức, viên chức.

Chinhphu.vn