(Chinhphu.vn) – Bà Phạm Thị Thu Huyền làm việc tại một bệnh viện của tỉnh Tây Ninh. Bà đang học lớp Trung cấp chính trị-hành chính theo hình thức tập trung từng đợt, thời gian thực học 6 tháng, mỗi đợt học dưới 3 tháng.

Khoảng cách giữa 2 đợt học, bà Huyền vẫn tham gia công tác. Ngoài ra, trong thời gian đi học, theo lịch phân công của Bệnh viện, bà vẫn trực ngoài giờ, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Bà Huyền hỏi, bà có được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BNV-BYT ngày 19/1/2012 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP đã quy định thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế:

- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

- Thời gian đi học tập ở trong nước liên tục trên 3 tháng, không trực tiếp làm chuyên môn y tế theo nhiệm vụ được phân công đối với công chức, viên chức.

- Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên.

- Thời gian nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.

- Thời gian tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ làm chuyên môn y tế từ 1 tháng trở lên.

- Thời gian được cơ quan có thẩm quyền điều động đi công tác, làm việc không trực tiếp làm chuyên môn y tế liên tục từ 1 tháng trở lên.

Như vậy, thời gian đi học tập ở trong nước liên tục trên 3 tháng theo nhiệm vụ được phân công đối với công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền thì không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Phụ cấp ưu đãi , nghề y , đi học