(Chinhphu.vn) - Văn phòng đại diện Marubeni Footwear dự kiến tuyển dụng lao động người nước ngoài vào vị trí chuyên viên nghiên cứu thị trường, trường hợp này đã kết hôn với người Việt Nam được hơn 10 năm, có giấy đăng ký kết hôn và đang sinh sống tại Việt Nam. Công ty hỏi, công ty không xin giấy phép lao động cho người nước ngoài này có hợp pháp không?

Về vấn đề này Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thì khi sử dụng lao động nước ngoài mà người nước ngoài đó đã kết hôn với người Việt Nam (có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn), doanh nghiệp không phải làm thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động nhưng phải báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc thông tin: Họ và tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, tên người sử dụng lao động nước ngoài, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc trước ít nhất 3 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Lao động nước ngoài , giấy phép lao động