(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Mai (Hà Nội) hỏi: Nhà thầu chỉ thi công hạng mục lan can lô gia và thang bộ có bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 38, Khoản 39, Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 và Khoản 20, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, trường hợp tổ chức chỉ thực hiện việc thi công lan can của lô gia và tay vịn thang bộ không thuộc các bộ phận của kết cấu công trình thì không thuộc đối tượng yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Năng lực xây dựng , nhà thầu , thi công , công trình