(Chinhphu.vn) – Sát hạch là một trong những điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Ngoài ra cá nhân phải đáp ứng các điều kiện về trình độ chuyên môn, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề để được cấp chứng chỉ theo hạng tương ứng.

Ông Nguyễn Văn Sự (Hậu Giang) được cấp chứng chỉ xây dựng hạng 3 vào năm 2015, đến năm 2020 hết hạn sử dụng. Theo quy định thì ông phải sát hạch để xin cấp lại chứng chỉ hạng 3.

Ông Sự hỏi, năm 2015 ông đã đủ chuyên môn để cấp chứng chỉ hạng 3 và công tác từ đó đến nay, vậy tại sao ông không được cấp lại chứng chỉ hạng 3 mà phải sát hạch lại? Chứng chỉ hành nghề được phân hạng theo từng cấp độ chuyên môn, nhưng phần thi sát hạch thì chung một bộ đề, như vậy có hợp lý không ?

Theo quy định hiện tại, nếu thiết kế công viên, cây xanh thì không có ai ký được chủ trì và thiết kế đúng nghĩa, vì không có chứng chỉ nào cho lĩnh vực xây dựng kết cấu công trình hạ tầng kỹ thuật, chỉ có hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước, cấp điện và chất thải rắn.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại thời điểm năm 2015, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003, không phân hạng. Hiện nay, cá nhân muốn cấp chứng chỉ hành nghề có phân hạng thì phải tham gia sát hạch theo quy định tại Điều 148 Luật Xây dựng năm 2014.

Việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được thực hiện theo quy định tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP, sát hạch là một trong những điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Ngoài ra cá nhân phải đáp ứng các điều kiện về trình độ chuyên môn, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề để được cấp chứng chỉ theo hạng tương ứng.

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP, chứng chỉ hành nghề thiết kế hạ tầng kỹ thuật không chia nhỏ lĩnh vực. Theo đó, cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạ tầng kỹ thuật được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Phân loại công trình hạ tầng kỹ thuật được quy định cụ thể tại Phụ lục 1 - Phân loại công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chứng chỉ hành nghề , sát hạch , xây dựng , thiết kế