Bản Để In

Bắc Giang quyết tâm cải thiện mạnh năng lực cạnh tranh

(Chinhphu.vn) - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái, tỉnh đang thực hiện các giải pháp để khắc phục những điểm nghẽn, quyết tâm cải thiện mạnh chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 và những năm tiếp theo.

09/12/2020 06:41
Trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh Bắc Giang

Tỉnh phấn đấu nâng điểm số PCI năm 2020 đạt 66,68 điểm (tăng 2,21 điểm so với năm 2019), đứng thứ 30/63 tỉnh, thành phố.

Bắc Giang đã đề ra giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc khắc phục hạn chế của 4 chỉ số giảm điểm năm 2019 gồm: chi phí gia nhập thị trường, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Mặt khác, tỉnh tập trung cải thiện, duy trì điểm số của 6 chỉ số tăng năm qua như: tính minh bạch, tiếp cận đất đai, cạnh tranh bình đẳng; tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh; đào tạo lao động; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

Thời gian tới, Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung giải quyết những điểm nghẽn, bất cập ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

 Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, chấn chỉnh, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, nhất là những người làm tại bộ phận một cửa hoặc thường xuyên làm việc, tiếp xúc với doanh nghiệp, người dân.

Các tổ chức Hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp tích cực phối hợp, đồng hành cùng với cơ quan nhà nước xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh ngày càng minh bạch, lành mạnh, công bằng; chủ động phản ánh, cung cấp thông tin những tồn tại, bất cập, những hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức các cấp trong thực thi công vụ.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu kỹ Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố (DDCI); bám sát các nội dung đánh giá, tiêu chí thành phần để tập trung triển khai thực hiện tốt.

Sau khi có kết quả đánh giá, xếp loại DDCI hằng năm, tổ chức kiểm điểm, đánh giá xác định những mặt tích cực, đặc biệt phải làm rõ những tồn tại, hạn chế, những chỉ tiêu bị đánh giá thấp để có biện pháp khắc phục, cải thiện, nâng cao điểm số để nâng cao năng lực cạnh tranh của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang Phạm Văn Thịnh, để nâng cao chỉ số “Chi phí thời gian” qua chỉ tiêu “Số giờ trung vị cho mỗi cuộc làm việc với thanh tra, kiểm tra thuế” nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của tỉnh Bắc Giang, ngành thuế tỉnh Bắc Giang tập trung thực hiện tốt 5 giải pháp.

Đó là, đẩy mạnh phân tích chuyên sâu hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trước khi thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, xác định nội dung có rủi ro lớn để tập trung thanh tra, kiểm tra, rút ngắn thời gian cuộc thanh tra, kiểm tra thuế. Khi phân tích rủi ro để lựa chọn doanh nghiệp đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế,

Cục Thuế kết hợp kết quả phân tích rủi ro trên ứng dụng phân tích rủi ro của ngành thuế với thông tin bên ngoài, lịch sử vi phạm của người nộp thuế... để lựa chọn ra các doanh nghiệp có rủi ro cao, tuyệt đối tránh trường hợp thanh tra, kiểm tra tràn lan gây mất thời gian của cơ quan thuế và doanh nghiệp mà không mang lại hiệu quả.

Sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giám sát toàn diện việc thực thi công vụ, thanh tra- kiểm tra thuế; theo đó, các đoàn thanh tra, kiểm tra thuế đều phải cập nhật tiến độ công việc trên ứng dụng nhật ký điện tử, khóa sổ hàng ngày, do đó công tác giám sát thanh tra, kiểm tra thuận tiện và hiệu quả hơn.

Để tối thiểu hóa thời gian thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, Cục Thuế đã chỉ đạo các đoàn thanh tra, kiểm tra phối hợp nội dung kiểm tra hồ sơ hoàn thuế cùng với cuộc thanh tra, kiểm tra quyết toán toán thuế tại doanh nghiệp để hạn chế thời gian thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp.

Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang Trương Văn Nam cho biết, để khắc phục tồn tại, bất cập, nâng điểm chỉ số thành phần “Chi phí không chính thức”, thời gian tới Thanh tra tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và các huyện, thành phố; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng và quy định về đạo đức công vụ, quy định của ngành thanh tra.

Những năm gần đây, chỉ số PCI của tỉnh Bắc Giang liên tục tụt hạng trong bảng xếp hạng các tỉnh, thành trong cả nước. Đặc biệt, năm 2019 chỉ số PCI của tỉnh Bắc Giang đứng vị trí thứ 40/63 tỉnh, thành phố (giảm 4 bậc so với năm 2018 và giảm 10 bậc so với năm 2017) cho thấy có nhiều vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Đồng chí Dương Văn Thái nhấn mạnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP khẩn trương hoàn thiện, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/9/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Kế hoạch phải bao quát đầy đủ các nhiệm vụ được phân công, đưa ra các giải pháp cụ thể nâng điểm những chỉ số thành phần bảo đảm hiệu quả./.