Bản Để In

Cách tính thuế đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Kim Dương (tỉnh Khánh Hòa) cùng 2 cá nhân khác góp vốn thành lập hộ kinh doanh với ngành nghề đại lý thu cước điện thoại, bán điện thoại, linh kiện điện thoại, sim, thẻ điện thoại… hưởng 100% hoa hồng do công ty chi trả (sử dụng hóa đơn quyển), nộp thuế theo phương pháp khoán.

07/01/2015 12:11

Ông Dương cho biết, bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi cá nhân khoảng 7 triệu đồng, chưa trừ chi phí. Vừa qua, Chi cục Thuế TP. Cam Ranh thực hiện tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho ông Dương.

Ông Dương hỏi, việc tính thuế TNCN cho ông có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có ý kiến như sau:

Theo khoản 1, Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP (đã được sừa đổi, bổ sung tại khoản 1, Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) của Chính phủ quy định:

"Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Riêng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chỉ áp dụng đối với trường hợp không đủ điều kiện được miễn thuế quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định này.

... Thu nhập từ kinh doanh quy định tại Khoản này không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống”.

Tại Điều 6 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7, Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) quy định:

“1. Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu tương ứng với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh. Cá nhân kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề thực hiện khai và tính thuế theo thuế suất áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Trường hợp cá nhân kinh doanh không khai hoặc khai không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế ấn định theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

2. Doanh thu tính thuế từ kinh doanh là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế, trong một số trường hợp được quy định cụ thể như sau:...”

Đối với Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn quyển

Điểm a, khoản 10, Điều 21 Chương II Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

"10. Xác định số thuế của hộ nộp thuế khoán trong trường hợp có sự thay đổi doanh thu

a) Đối với Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn quyển

Trường hợp trong quý doanh thu trên hóa đơn thấp hơn doanh thu khoán thì nộp thuế theo doanh thu khoán. Trường hợp trong quý doanh thu trên hóa đơn cao hơn doanh thu khoán nhưng Hộ nộp thuế khoán chứng minh được doanh thu phát sinh cao hơn doanh thu khoán không phải do thay đổi quy mô, thay đổi ngành nghề mà do yếu tố khách quan đột xuất thì Hộ nộp thuế khoán phải nộp bổ sung thuế TNCN và thuế giá trị gia tăng (GTGT). Trường hợp này cơ quan thuế không thực hiện điều chỉnh lại doanh thu, số thuế đã khoán...".

Căn cứ các quy định nêu trên, kể từ ngày 1/1/2015, thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh tính theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với từng lĩnh vực ngành nghề sản xuất, kinh doanh (không được giảm trừ gia cảnh và từ đó cũng không xác định riêng thu nhập cho từng người trong nhóm kinh doanh, không có hạn mức về doanh thu tính thuế TNCN).

Vì vậy, hộ kinh doanh Long Phượng do ông Nguyễn Kim Dương đứng tên đại diện có trách nhiệm kê khai nộp thuế trên toàn bộ doanh thu của họ.

Doanh thu mà ông Dương kê khai trên Tờ khai thuế khoán năm 2015 là 15.000.000 đồng/tháng (180.000.000 đồng/năm). Với mức doanh thu này ông Dương phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN.

Theo tờ khai thuế trên, biên bản họp Hội đồng tư vấn thuế phường Cam Phúc Bắc; đề nghị của Đội thuế liên xã phường Cam Phúc Bắc - Cam Nghĩa - Cam Thành Nam và Hội đồng duyệt bộ thuế của Chi cục Thuế thành phố Cam Ranh, cơ quan thuế xác định doanh thu khoán thuế năm 2015 đối với ông Dương là 15.000.000 đồng/tháng (45.000.000 đồng/quý) với số thuế TNCN là 900.000 đồng/quý.

Do trong Quý I/2015 ông Dương đã xuất hóa đơn với tổng doanh thu là 88.053.812 đồng, cao hơn doanh thu khoán 43.053.812 đồng nên ông Dương phải nộp bổ sung thuế TNCN và thuế GTGT đối với phần doanh thu vượt khoán theo Thông báo số 6499/TB-CCT ngày 20/4/2015 của Chi cục Thuế thành phố Cam Ranh.

Chinhphu.vn