Bản Để In

Doanh nghiệp "kêu cứu" vì chậm được cấp phép

(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Lê Đức Trung (TP.HCM) phản ánh một số vướng mắc trong cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài trong giai đoạn chuyển giao cơ quan cấp phép và đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết để doanh nghiệp sớm được hoạt động.

04/25/2017 08:02

Theo phản ánh của ông Lê Đức Trung, ngày 13/3/2017, Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Văn bản số 165/TB-VP thông báo kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh liên quan đến việc ủy quyền cấp/điều chỉnh Giấy phép kinh doanh và Giấy phép cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong đó có nội dung, chấp thuận đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ủy quyền cho Giám đốc Sở Công Thương thẩm tra, cấp/điều chỉnh Giấy phép kinh doanh và Giấy phép cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, có trụ sở chính đặt ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Đồng thời, giao Sở Công Thương xây dựng phương án tiếp nhận, thực hiện công tác thẩm định, cấp/điều chỉnh Giấy phép kinh dpanh và Giấy phép cơ sở bán lẻ từ ngày 1/4/2017. Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án chuyển giao, thời gian đầu hỗ trợ hướng dẫn Sở Công Thương.

Do có Văn bản nêu trên, nên ngày 4/4/2017, khi doanh nghiệp của ông Trung nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thì được Sở cho biết đã ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hướng dẫn doanh nghiệp của ông đến nộp hồ sơ tại Sở Công Thương.

Nhưng theo trả lời của chuyên viên Sở Công Thương, hiện chưa thể xử lý hồ sơ của doanh nghiệp vì chưa có hướng dẫn cụ thể và đề nghị doanh nghiệp chờ đến khi có hướng dẫn.

Để thực hiện nhập khẩu, phân phối hàng hóa, doanh nghiệp của ông Trung bắt buộc phải được cấp Giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, hiện tại hoạt động của doanh nghiệp đã bị “tê liệt”, có khả năng mất đi các đối tác chiến lược tại Việt Nam do cơ quan quản lý từ chối cấp giấy phép.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Lê Đức Trung đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, có phản hồi sớm nhất về vấn đề trên để doanh nghiệp có thể hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp nhận phản ánh của ông Lê Đức Trung, ngày 19/4/2017, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản chuyển nội dung này đến UBND TP. Hồ Chí Minh để xem xét, xử lý và trả lời theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng TTĐT Chính phủ trước ngày 10/5/2017.

Thu Hằng