Bản Để In

Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức nào?

(Chinhphu.vn) – Công ty TNHH MTV phần mềm dữ liệu Mê Kông chuyên về công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm. Công ty đang thực hiện dự án về “Xây dựng Website”, giá thành ước tính là 369 triệu và dự toán gói thầu mua sắm thường xuyên dưới 200 triệu đồng. Vậy, Công ty áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn hay chào hàng cạnh tranh?

04/14/2017 10:02
Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật  Đấu thầu bao gồm: không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn; không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Đối với trường hợp của Công ty TNHH phần mềm dữ liệu Mê Kông, việc xác định gói thầu “Xây dựng Website” có thuộc hạn mức chỉ định thầu hay không cần căn cứ vào giá gói thầu và nguồn vốn để thực hiện gói thầu theo quy định nêu trên.

Trường hợp gói thầu “Xây dựng Website” có giá trị không quá 500 triệu đồng thuộc dự án đầu tư phát triển hoặc có giá trị không quá 100 triệu đồng thuộc dự toán mua sắm thường xuyên thì được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

Bên cạnh đó, gói thầu “Xây dựng Website” là gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn nên việc dự kiến áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh để lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này là không phù hợp với quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu.

Chinhphu.vn