Bản Để In

Nên bỏ thủ tục quản lý sổ lao động đối với doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Quản lý sổ lao động là một thủ tục hành chính bắt buộc đối với cơ quan, doanh nghiệp trong quản lý nhân sự.

04/19/2018 11:00

Theo Bộ luật Lao động hiện hành, người sử dụng lao động có nghĩa vụ “lập sổ lao động, sổ lương khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu”.

Thủ tục lập sổ lao động cũng đã được Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 03/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm. Theo đó, người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức sổ quản lý lao động bằng bản giấy hoặc bản điện tử nhưng phải đảm bảo các nội dung cơ bản về người lao động.

Thật ra, các chỉ tiêu cũng như những nội dung được quy định ghi trong sổ lao động theo Thông tư 23 đều đã có đầy đủ trong hợp đồng lao động khi người lao động được cơ quan, doanh nghiệp tuyển dụng và ký hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, thời gian tham gia bảo hiểm (BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp) cũng đã được thể hiện rõ trong sổ BHXH của người lao động. Do vậy, sổ lao động giờ đây đã trở thành một thủ tục quản lý bị trùng lắp nội dung.

Thiết nghĩ, để giảm bớt thủ tục hành chính trong quản lý lao động cũng như tránh lãng phí cho doanh nghiệp, khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động 2012, các cơ quan hữu trách nên xem xét bỏ thủ tục về sổ quản lý lao động (bằng bản giấy hay bằng dữ liệu điện tử).

Cũng xin nói thêm là cơ quan BHXH đang xóa dần việc quản lý sổ BHXH đối với các loại sổ 24 trang hoặc 46 trang, chuyển sang in các tờ bìa. Trong thời gian tới, cơ quan BHXH cũng sẽ tiến hành in mẫu sổ BHXH mới như là một thẻ từ “bỏ túi”, người lao động muốn kiểm tra hay xem quá trình tham gia BHXH của mình chỉ cần nhấp chuột là có ngay thông tin.

 

Nguyễn Đước
Theo TBKTSG