Bản Để In

Nỗ lực mới của tỉnh cuối bảng về năng lực cạnh tranh

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký phê duyệt đề án xây dựng và triển khai bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

09/12/2019 03:32

Đây là một nỗ lực của Đắk Nông trong việc cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vốn 2 năm liền (2017 – 2018) đứng thứ hạng 63/63 cả nước.

Theo đề án, việc khảo sát, đánh giá sẽ được triển khai đến các cấp trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp. Đây sẽ là một công cụ theo dõi, giám sát việc thực thi công vụ, hỗ trợ doanh nghiệp của các sở, ban ngành, địa phương.

Đồng thời cung cấp cho lãnh đạo tỉnh thông tin tham khảo về chất lượng điều hành của các đơn vị liên quan, những lĩnh vực, hạn chế cần cải thiện, cũng như nắm bắt kịp thời hơn các vướng mắc, khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp.

Các nội dung khảo sát ý kiến doanh nghiệp bao gồm chất lượng của hệ thống website các sở, ban ngành, địa phương, tính cập nhật và khả năng tiếp cận thông tin; giải quyết các hồ sơ, vướng mắc theo thủ tục hành chính; hoạt động thanh tra, kiểm tra; các chi phí “không chính thức” trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính; ưu ái cho các doanh nghiệp “sân sau”; giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của doanh nghiệp.

Từ năm 2005 đến nay, hàng năm Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành khảo sát và công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đây là một chỉ số quan trọng, chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm trong môi trường kinh doanh tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Việc Đắk Nông xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành, địa phương nhằm xác định rõ hơn những ưu, nhược điểm nằm ở cơ quan, đơn vị nào và đâu là nguyên nhân của những hạn chế đó.

Việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp là một ưu tiên hàng đầu của tỉnh Đắk Nông trong mấy năm gần đây.

Trong năm 2018, các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Đắk Nông nhìn chung đều tăng so với năm trước đó nhưng vẫn chưa “đuổi kịp” các tỉnh, thành khác trong cả nước.

Hiện nay, hàng tuần, Hiệp hội doanh nghiệp Đắk Nông đều tổ chức “cà phê doanh nhân” để cộng đồng doanh nghiệp trao đổi, phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông.

Thu Hà