Bản Để In

Thế nào là làm rõ hồ sơ dự thầu?

(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty TNHH Tư vấn Việt Hà (Cà Mau) đề nghị giải đáp một số nội dung về đánh giá hồ sơ dự thầu khi nhà thầu đề nghị thay đổi giấy chứng nhận kiểm định hiệu chỉnh máy móc thiết bị.

12/19/2016 10:02

Công ty TNHH Tư vấn Việt Hà đang làm tư vấn xét thầu gói thầu xây lắp với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thời điểm mở thầu là 14h20, ngày 23/8/2016. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) tổ chuyên gia nhận thấy giấy chứng nhận kiểm định hiệu chỉnh máy kinh vỹ trong hồ sơ của một nhà thầu không đúng theo mẫu quy định tại Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN.

Ngày 29/8/2016, bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh tính hợp pháp của tổ chức chứng nhận kiểm định hiệu chỉnh và bản gốc giấy chứng nhận để đối chiếu (thời hạn nộp tài liệu trước 15h, ngày 31/8/2016).

Tuy nhiên, nhà thầu không nộp tài liệu làm rõ mà gửi đơn đề nghị được thay đổi giấy chứng nhận kiểm định hiệu chuẩn máy kinh vỹ, với lý do, đơn vị hiệu chuẩn máy kinh vỹ là Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Thiên Thiên Long đã ngừng hoạt động và chuyển văn phòng đại diện nên không thể làm rõ.

Do nhà thầu không làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu mà đề nghị thay đổi nên tổ chuyên gia đánh giá nhà thầu không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm và không được đánh giá tiếp về kỹ thuật và tài chính.

Công ty TNHH Tư vấn Việt Hà đề nghị giải đáp, cách giải quyết của tổ chuyên gia đấu thầu như nêu trên có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, việc đánh giá HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp HSDT của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Đối với trường hợp nêu trong nội dung hỏi của Công ty, việc đánh giá HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Chinhphu.vn