Bản Để In

Ủng hộ Công ty Phan Thành sáng chế công nghệ chế biến cát sạch

(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty TNHH XDTMVT Phan Thành (TP. Cần Thơ) đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ để hợp tác, triển khai ứng dụng công nghệ chế biến cát sạch vào thực tiễn.

02/24/2017 09:45
Công ty TNHH XDTMVT Phan Thành đã hoàn thành sáng chế công nghệ chế biến cát sạch, được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới trao giải WIPO, công nhận là giải pháp xuất sắc nhất năm 2011. Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng sáng chế độc quyền vào ngày 3/11/2016.

Tuy nhiên, Công ty hiện gặp khó khăn về tài chính, hạn chế về năng lực. Công ty có nguyện vọng hợp tác với các tập đoàn kinh tế có đủ năng lực để sớm triển khai công nghệ sáng chế hoặc cho Công ty vay nguồn vốn ưu đãi.

Đồng thời, Công ty mong muốn các cơ quan chức năng có lộ trình chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý chất lượng cát hàng hóa trên thị trường; khuyến khích các chủ đầu tư, nhất là công trình đầu tư từ ngân sách và người dân có ý thức sử dụng cát sạch qua chế biến cho công trình xây dựng để góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sử dụng công trình.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc ứng dụng công nghệ chế biến cát sạch vào thực tiễn sẽ đem lại nhiều lợi ích về kinh tế kỹ thuật và xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng cát xây dựng ngày càng tăng là rất cần thiết.

Bộ Xây dựng ủng hộ và tạo điều kiện để doanh nghiệp quảng bá công nghệ chế biến nhằm tìm kiếm các nhà đầu tư có đủ năng lực triển khai ứng dụng thực tế.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH XDTMVT Phan Thành gửi hồ sơ sáng chế đã được công nhận và liên hệ với Bộ Xây dựng để có cơ sở giới thiệu tới các đơn vị có năng lực tham gia hợp tác đầu tư, sớm triển khai công nghệ sáng chế vào thực tế.

Chinhphu.vn