Bản Để In

VietinBank trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) cho biết, Hội đồng quản trị ngân hàng này vừa ban hành nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, tỉ lệ 8%.

12/02/2021 08:26

VietinBank trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, tỉ lệ 8%

Theo đó, VietinBank (CTG) phê duyệt chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông. Cụ thể, cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, mã chứng khoán CTG có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/12/2021. Tỉ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng. Thời gian thực hiện dự kiến là ngày 17/1/2022.

Địa điểm thực hiện, đối với chứng khoán CTG đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán CTG chưa lưu ký: Cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân để nhận cổ tức tại CTCP Chứng khoán VietinBank - 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 17/1/2022 hoặc thông qua hình thức chuyển khoản.

Về việc khấu trừ và nộp thuế vào ngân sách Nhà nước đối với thu nhập cá nhân từ việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: VietinBank sẽ thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là 5% trước khi thực hiện chi trả cổ tức (lợi tức cổ phần) năm 2020 cho cổ đông là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo danh sách chốt ngày 15/12/2021.

Anh Minh