(Chinhphu.vn) - Chỉ đạo triển khai Đề án tái cơ cấu ngành GTVT, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng, phải làm sao sau khi tái cơ cấu, không còn chuyện đầu tư mất cân đối, không hiệu quả, đầu tư không trọng điểm, dàn trải...

 

Vận tải đường biển sẽ tái cơ cấu theo hướng chủ yếu đảm nhận vận chuyển hàng hóa viễn dương

Theo Đề án tái cơ cấu ngành GTVT vừa được Chính phủ phê duyệt, cả 5 lĩnh vực đường sắt, đường bộ, hàng hải, đường thuỷ và hàng không sẽ được tái cơ cấu toàn diện, triệt để.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Hoằng cho biết, Bộ GTVT đang tiến hành xây dựng riêng một chương trình hành động để triển khai Đề án tái cơ cấu ngành GTVT.

Chỉ đạo triển khai Đề án, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh: Tái cơ cấu ngành phải trên cơ sở tái cơ cấu từng lĩnh vực. Ngành GTVT phải kết nối được các lĩnh vực với nhau thành một thể thống nhất. Thực hiện tái cơ cấu ngành GTVT, phải triển khai mạnh mẽ tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, tái cơ cấu vận tải, tái cơ cấu thể chế chính sách để quản lý phát triển, đầu tư phát triển, quản lý khai thác.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh ưu tiên số một là tập trung tái cơ cấu, đổi mới thể chế chính sách phát triển GTVT trên tất cả các lĩnh vực từ đầu tư phát triển, quản lý, ATGT... “Không đổi mới được thể chế chính sách thì không thu hút được đầu tư phát triển. Không thay đổi được tư duy quản lý thì sẽ chỉ ăn đong” - Bộ trưởng nói.

Một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới thể chế chính sách, Bộ trưởng phân tích: Yêu cầu kết nối các phương thức vận tải nhưng quan trọng là chúng ta phải đưa ra được thể chế chính sách để phát triển vận tải đa phương thức. “Chúng ta cứ nói là làm vận tải đa phương thức đi nhưng cơ chế nào để doanh nghiệp đầu tư?” - Bộ trưởng đặt câu hỏi.

Cùng với đổi mới thể chế chính sách, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu phải đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính. Mục tiêu là tất cả các lĩnh vực giảm từ 20-50% thủ tục hành chính. Phải rà soát lại cụ thể từng lĩnh vực.

Theo Thanh Bình – Báo Giao thông vận tải