(Chinhphu.vn) – Trước băn khoăn của một số đại biểu, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã giải trình rõ căn cứ để Chính phủ trình Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư theo thủ tục rút gọn.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng hồ sơ dự án Luật đã đáp ứng được yêu cầu theo trình tự và thủ tục rút gọn. Anhr: Quochoi.vn

Chiều 17/11, Quốc hội đã xem xét, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Cùng với Danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện chính là “xương sống” của Luật Đầu tư, bởi ngoài các danh mục này thì các doanh nghiệp hoàn toàn tự do kinh doanh, không có bất kỳ hạn chế nào.

Giải trình trước Quốc hội về một số nội dung trong dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, việc ban hành danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư năm 2014 là cuộc cải cách vô cùng quan trọng trong hệ thống luật pháp của nước ta. Việc này nhằm thực hiện nguyên tắc hiến định về quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trong những ngành, nghề pháp luật không cấm.

Tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến khác nhau về sự cần thiết và việc ban hành Luật theo thủ tục rút gọn. Nhiều đại biểu như đại biểu Nguyễn Lâm Thành- tỉnh Lạng Sơn, Dương Tấn Quân- tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Bùi Thu Hằng- tỉnh Hòa Bình, Ngô Thị Kim Yến- TP. Đà Nẵng bày tỏ đồng tình việc cần thiết ban hành Luật.

Cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật, tuy nhiên, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Chiến- TP. Hà Nội cũng bày tỏ băn khoăn việc ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn. Đại biểu cho rằng, rất nhiều nhóm, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc ngành y tế còn chưa rõ ràng, chưa cụ thể, chưa minh bạch và còn gây sự hiểu nhầm.

Còn đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai- TP. Hà Nội cho rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp mà ban hành một dự án Luật chỉ để sửa đổi một phụ lục của một đạo luật. Mặc dù mục tiêu của dự án nhằm góp phần tạo môi trường kinh doanh cho nhiều doanh nghiệp nhưng qua xem xét các điều khoản cụ thể lại chưa thể hiện tính cấp bách. Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng chưa rà soát kỹ các ngành, nghề bãi bỏ hay thêm vào.

Đi vào những ngành nghề được đề nghị bãi bỏ, bổ sung cũng rất nhiều ý kiến khác nhau. Được nhiều đại biểu quan tâm tranh luận là đề xuất bổ sung ngành sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ý kiến đồng ý rất  mạnh mẽ, phản biện cũng rất quyết liệt.

Hồ sơ Luật đã đáp ứng yêu cầu

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, qua sửa đổi, xây dựng, Luật Đầu tư năm 2014 đã lược bỏ từ hơn 3.000 các điều kiện kinh doanh đang nằm ở rải rác tất cả các văn bản pháp luật xuống còn 267 ngành, nghề. Đây là một bước tiến rất quan trọng trong cải cách thủ tục và đã được cộng đồng quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp trong nước đánh giá cao.

Về sự cần thiết ban hành Luật, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phân tích, theo quy định tại Điều 8 Luật Đầu tư, Chính phủ được giao rà soát các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Điều 7 của Luật này theo thủ tục rút gọn.

Theo đó, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các điều kiện đó là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay với những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn, việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh Danh mục này để phù hợp với các điều kiện phát triển kinh tế- xã hội và yêu cầu của công tác quản lý nhà nước trong từng thời kỳ là cần thiết; là yêu cầu khách quan để tạo môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng, thuận lợi, đảm bảo rõ ràng, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời làm tránh việc tùy tiện, sách nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp; góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Về hồ sơ trình tự, thủ tục thực hiện dự án Luật, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, theo quy định tại Điều 8 của Luật Đầu tư, dự án Luật được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn, tức là trình và thông qua tại một kỳ họp.

Căn cứ Điều 149 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hồ sơ dự án thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn chỉ có bao gồm Tờ trình Quốc hội, dự thảo Luật, Báo cáo thẩm tra dự thảo Luật và không phải có Báo cáo đánh giá tác động. Do đó, hồ sơ dự án Luật đã đáp ứng được yêu cầu của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với các dự án Luật được trình theo trình tự và thủ tục rút gọn.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng cho rằng, để Quốc hội có thêm cơ sở xem xét và cho ý kiến về dự án Luật, tại Tờ trình số 508/TTr-CP, Chính phủ đã có đánh giá tác động việc sửa đổi, bổ sung một số ngành, nghề với hệ thống pháp luật và cơ chế quản lý nhà nước, hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cơ quan soạn thảo cũng đã tiến hành đánh giá tác động của việc bổ sung ngành, nghề sản xuất lắp ráp và nhập khẩu ôtô vào danh mục tại Báo cáo số 530/BC-CP.

Thanh Hằng