(Chinhphu.vn) – Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, “những luật về kinh tế có thoáng bao nhiêu chăng nữa mà luật Hình sự bó chặt lại, không rõ ràng, minh bạch thì không ai dám bỏ tiền làm ăn”.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Thảo luận về dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi tại hội trường Quốc hội ngày 16/6, Bộ trưởng Bộ KHĐT Bùi Quang Vinh nhắc lại tinh thần sửa đổi của Hiến pháp năm 2013 là đảm bảo tốt hơn quyền tự do công dân, quyền con người, cũng như quyền tự do kinh doanh của các tổ chức và cá nhân. Khi xem xét các luật ban hành mới hoặc sửa đổi các điều luật thì phải căn cứ trên tinh thần đổi mới của Hiến pháp năm 2013. “Không để tình trạng Hiến pháp thì mở ra còn các bộ luật, các điều luật thì lại đóng lại”, Bộ trưởng nói.

Trong lĩnh vực kinh tế, Điều 33 Hiến pháp 2013 đã quy định rất rõ là mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Mặt khác, một thông lệ của quốc tế là không hình sự hóa các quan hệ kinh tế và dân sự.

Bộ trưởng cho rằng nếu Bộ luật không minh bạch, rõ ràng thì khi đầu tư kinh doanh, chỉ sơ xảy là có thể bị quy tội hình sự.

“Đây là vấn đề không mới nhưng rõ ràng nó vẫn đang là những trở ngại, là những rào cản đối với công cuộc đổi mới sáng tạo làm nản lòng rất nhiều nhà đầu tư, doanh nhân muốn bỏ tiền ra đầu tư kinh doanh. Tôi chắc chắn trong gần 41 doanh nghiệp có mặt trong Quốc hội hôm nay cũng như mấy trăm nghìn các doanh nghiệp khác đều phản ánh và rất lo lắng việc này”.

Do đó, trong lĩnh vực kinh tế, phải có giải pháp đúng, trừ những trường hợp gây nguy hiểm cho xã hội thì truy tố hình sự, còn những hành động về mặt kinh tế phải được xử lý bằng các biện pháp kinh tế, có thể phạt nặng để thu hồi lợi nhuận và khoản tiền bị chiếm đoạt phi pháp. Quan điểm này được Bộ trưởng nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

“Có nhiều đổi mới có thể đi trước và có thể không đúng luật pháp. Nếu chúng ta quy vào những tội không rõ ràng sẽ rất nguy hiểm cho đất nước”, Bộ trưởng lo ngại.

Bộ trưởng cũng ủng hộ một trong những điểm mới của dự án luật là đưa ra quy định không thi hành án tử hình, đối với người bị kết án tử hình về các tội có mục đích kinh tế, sau khi bị kết án đã chủ động khắc phục cơ bản hậu quả của tội phạm do mình gây ra, hợp tác tích cực với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý, điều tra tội phạm và lập công lớn.

Một nguyên tắc khác khi làm luật, theo Bộ trưởng, là phải đảm bảo lợi ích cho số đông. Phải tạo những thuận lợi cho số đông, còn có một số rất ít vi phạm phải có chế tài xử lý riêng biệt. “Không thể vì một ít vi phạm nhỏ hoặc một số cá thể nào đó mà chúng ta lại đưa ra một luật phổ cập cho tất cả mọi người phải trói lại”.

Trên tinh thần như vậy, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh ủng hộ việc dự thảo bãi bỏ nhiều tội danh như kinh doanh trái phép, tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; báo cáo sai trong quản lý kinh tế v.v... Đồng thời, bổ sung một số tội danh mới mang đặc trưng của các tội này vào từng lĩnh vực cụ thể như chứng khoán, bảo hiểm…

“Những luật về kinh tế có thoáng bao nhiêu chăng nữa mà Luật hình sự bó chặt lại, không rõ ràng, minh bạch thì không ai dám bỏ tiền làm ăn, tôi chắc chắn như vậy và đây là vận mệnh của đất nước”, Bộ trưởng chốt lại phần phát biểu.

Nhất trí với quan điểm của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh,  Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Hồ Trọng Ngũ cho rằng phải cởi mở để các năng lực xã hội trong sản xuất, trong kinh tế có điều kiện để phát triển. Vì thế, hình phạt phải làm sao hợp lý để không thủ tiêu những động lực phát triển đó.

Thanh Hằng