(Chinhphu.vn) – Các tân Bộ trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp…

Các thành viên mới của Chính phủ ra mắt Quốc hội

Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xác định là một trong những trọng ưu tiên chỉ đạo điều hành của Chính phủ.

Phát biểu trước Quốc hội và chia sẻ với báo chí, Thủ tướng đã khẳng định sẽ tập trung cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư-kinh doanh thuận lợi, khuyến khích khởi nghiệp, phát huy tự do sáng tạo, trọng dụng nhân tài, huy động mọi nguồn lực cho phát triển.

Trao đổi với Cổng TTĐT Chính phủ ngay sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm đảm nhận chức vụ mới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết Bộ Công Thương cũng xác định, trong năm 2016, nhiệm vụ hết sức nặng nề khi bối cảnh chung của thế giới chưa thuận lợi cho thúc đẩy sản xuất và chuyển biến thương mại.

Vì vậy, giai đoạn còn lại của năm 2016, Bộ Công Thương tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ để đạt mục tiêu tăng trưởng Quốc hội yêu cầu, trong đó chỉ tiêu tăng trưởng sản xuất công nghiệp cũng như thương mại phải đạt được mức độ khả quan để đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Đồng thời, Bộ sẽ tập trung thể chế hóa các cam kết hội nhập, bởi hội nhập của chúng ta đã bước vào giai đoạn mới quyết liệt, sâu rộng khi hàng loạt cam kết bắt đầu phải được triển khai ngay trong năm 2016. Vì vậy, theo Bộ trưởng, thể chế hóa sớm để hoàn thiện khung pháp lý cũng như môi trường nhằm thúc đẩy cho các hoạt động hội nhập của doanh nghiệp là nhiệm vụ được ưu tiên.

Đối với những vấn đề tồn đọng đang bộc lộ, những tồn tại trong quản lý nhà nước của Bộ Công Thương đã được dư luận xã hội, đại biểu và cử tri nêu lên, tập thể lãnh đạo Bộ Công Thương sẽ khẩn trương nghiên cứu, tiếp tục rà soát và hoàn thiện lại khung pháp lý, đồng thời tổ chức thực hiện, khắc phục các tồn tại này.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cũng khẳng định một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần tạo môi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tiếp cận với các nguồn lực tài nguyên qua đó tạo thêm xung lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Bộ trưởng, giải quyết tốt vấn đề chính sách, pháp luật về đất đai sẽ tạo thêm động lực phát triển kinh tế, góp phần ổn định xã hội bởi đây là lĩnh vực hệ trọng của đất nước, luôn là vấn đề nóng, nhạy cảm, phức tạp có liên quan đến mọi người dân, doanh nghiệp.

“Cá nhân tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng nhân dân luôn mong muốn các Bộ trưởng gần dân, hiểu dân, tôn trọng dân và có hành động mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lời nói phải đi đôi với hành động để giải quyết các vấn đề bức xúc đang đặt ra trong thực tiễn cuộc sống”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nêu ra 6 trọng tâm ưu tiên trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ là giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện với kết quả cao nhất các trọng tâm công tác này.

Trả lời phỏng vấn của báo chí, Bộ trưởng chia sẻ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất quan tâm tới cải cách hành chính, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin. Điều khiến Bộ trưởng “đau đáu” là làm sao để Văn phòng chính phủ thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, cải cách hành chính sao cho đáp ứng được đòi hỏi của người dân, doanh nghiệp, địa phương.

Theo Bộ trưởng, chúng ta phải làm sao không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, nhà nước chỉ tạo hành lang và cơ chế, phần còn lại phụ thuộc vào doanh nghiệp. Một vấn đề mà nhà nước không làm thay doanh nghiệp được, đó là nâng cao chất lượng quản trị kinh doanh.

Thành Đạt