(Chinhphu.vn) - Chính phủ thống nhất miễn kiểm tra an toàn thực phẩm, công bố hợp quy và công bố an toàn thực phẩm, miễn ghi nhãn tiếng Việt với thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu.

Ảnh minh họa

Quyết nghị này được Chính phủ thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 11 vừa diễn ra đầu tuần này, theo đề nghị của Bộ Y tế.

Đây là vướng mắc từng được cộng đồng doanh nghiệp nhiều lần kiến nghị. Tại Nghị quyết 19 năm 2016, Chính phủ cũng đã giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi hoặc đề nghị bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hiện ghi nhãn phụ, dán nhãn sản phẩm, công bố hợp quy, công bố sự phù hợp.

Tuy nhiên, nhiệm vụ này được triển khai chậm trễ, như Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chỉ ra khi kiểm tra Bộ Y tế hồi tháng 10 vừa qua.

Thời gian qua, một số doanh nghiệp thủy sản đã bị các đoàn kiểm tra quản lý thị trường xử phạt với lý do nguyên liệu thủy sản nhập khẩu (để chế biến xuất khẩu) lưu tại kho của doanh nghiệp chỉ có nhãn tiếng Anh, không có nhãn phụ tiếng Việt.

Trên thực tế, theo các chuyên gia và doanh nghiệp, việc nhập khẩu các mặt hàng nói trên phải tuân thủ các thỏa thuận về chất lượng, các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong các hợp đồng gia công cho các doanh nghiệp nước ngoài, nên việc dán nhãn, ghi nhãn phụ,  thực hiện các quy định về hợp chuẩn, hợp quy như với hàng hóa trong thị trường nội địa là không cần thiết.

Tuy nhiên, nếu đợi sửa đổi các nghị định liên quan, trong đó có Nghị định 38 năm 2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì sẽ quá lâu. Trong khi đó, yêu cầu tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp là rất bức xúc.

Do đó, Chính phủ đã thống nhất với kiến nghị của Bộ Y tế đưa chủ trương nói trên vào Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, cho thực hiện ngay miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, công bố hợp quy và công bố an toàn thực phẩm, miễn ghi nhãn tiếng Việt với thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam chỉ để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu.

Chính phủ giao Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể việc này và khẩn trương chuẩn bị trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan. Trong thời gian chưa sửa đổi thì cho phép thực hiện theo Nghị quyết của Chính phủ.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Dức Đam, trên thực tế có tình trạng gian lận, nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước nhưng lại khai là để sản xuất, gia công xuất khẩu. Tuy nhiên, không thể vì một số ít doanh nghiệp vi phạm mà gây khó cho tất cả các doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng từng yêu cầu trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm và hàng hóa, về thể chế phải rà soát và tập trung sửa ngay những quy định bất cập, gây bức xúc, khó khăn cho doanh nghiệp trong các nghị định và thông tư. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ nếu chưa kịp sửa nghị định thì trình Chính phủ tại phiên họp để ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện sớm.

Thành Đạt