(Chinhphu.vn) - Sáng 7/3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị sơ kết hoạt động chương trình phối hợp giám sát thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế và hải quan.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động chương trình phối hợp cho thấy, năm 2015, nội dung giám sát thực hiện cải cách hành chính thuế và hải quan tập trung vào việc thu nhận phản ánh thực tế của các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp và ghi nhận các đánh giá về tình hình thực hiện, tác động của Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đối với quá trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam.

Trong năm 2015, VCCI đã phối hợp với các thành viên tiến hành một cuộc điều tra xã hội học đối với hiệp hội doanh nghiệp, liên minh HTX nhằm thu thập đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, HTX về tình hình thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ và đã nhận được phản hồi của 153 hiệp hội và 27 liên minh HTX, 59/63 đại diện tỉnh, thành phố có phản hồi.

Bên cạnh đó, đã tổ chức một chương trình giám sát thực tế tại 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Nam, TPHCM, An Giang để làm việc với 6 chi cục thuế, hải quan, khảo sát thực tế tại 14 doanh nghiệp, tổ chức 3 tọa đàm đối thoại trực tuyến với trên 100 đại diện đến từ các hiệp hội, HTX và doanh nghiệp.

Từ kết quả giám sát, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và VCCI chủ trì phối hợp với các thành viên trong chương trình phối hợp xây dựng báo cáo kết quả giám sát, kiến nghị đối với cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, đề xuất kiến nghị về cơ chế, giải pháp đối với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực thuế và hải quan.

Theo Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, chương trình giám sát về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế và hải quan thực hiện đúng thời điểm, kết quả đáp ứng được yêu cầu và kế hoạch đặt ra.

Chương trình đã đưa ra được những đánh giá khách quan và độc lập, góp phần thúc đẩy quá trình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này. Qua đó, đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Chương trình giám sát đã thúc đẩy vai trò chủ động của các thành viên MTTQ Việt Nam, trao quyền cho doanh nghiệp, tạo ra kênh kết nối hữu ích giữa cơ quan Nhà nước với doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, những kết quả đạt được đã đưa ra những đánh giá khách quan trong việc thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ, qua đó góp phần thúc đẩy quá trình cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Về chương trình giám sát trong năm 2016, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cần tiếp tục mở rộng tới 13 tỉnh, thành phố đóng thuế nhiều nhất cả nước. Ở Trung ương, sẽ tổ chức giám sát tại Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM. Còn 10 tỉnh, thành phố khác chuyển giao cho địa phương thực hiện. Sau khi giám sát tại 13 tỉnh, thành phố này, sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, từ đó có biện pháp để khen thưởng các đơn vị có tiến bộ đóng góp vào cải cách thủ tục hành chính.

Liên quan đến việc chuyển giao giám sát tại các địa phương, ông Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, VCCI phối hợp với MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện việc tập huấn, đào tạo, phổ biến kỹ năng giám sát cho các đơn vị trực thuộc tại các địa phương trong tháng 6 để việc giám sát đạt hiệu quả.

Bên cạnh việc giám sát, VCCI, Liên minh HTX Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần phối hợp có chương trình tập huấn cho các doanh nghiệp, thành viên của mình tiếp cận, cập nhật với những quy trình mới của thuế và hải quan, qua đó khẳng định năm 2016, doanh nghiệp Việt Nam đã sẵn sàng tích cực hội nhập.


Ảnh: VGP/Hoàng Long

Trong năm 2016, chương trình phối hợp giám sát tập trung vào việc phản ánh thực trạng cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan thông qua đánh giá của các doanh nghiệp, HTX, hiệp hội doanh nghiệp, liên minh HTX; thu thập kiến nghị, tập hợp những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, HTX trong việc tuân thủ các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực thuế, hải quan, từ đó có những khuyến nghị cải thiện chính sách phù hợp chuyển tới các cơ quan Nhà nước liên quan; tiếp tục đánh giá việc thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP đối với các bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, từ 1/7, các cơ quan tham gia chương trình phối hợp tiếp tục thực hiện giám sát tại 13 tỉnh, thành phố có điều tiết ngân sách về Trung ương. Nội dung giám sát tập trung vào 4 lĩnh vực là giám sát hoạt động cải cách hành chính liên quan đến việc đơn giản hóa, thuận lợi hóa các thủ tục hành chính nhằm giảm bớt thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Tập trung rà soát, đánh giá các quy định pháp luật, các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế, hải quan như việc thực hiện thủ tục khai và nộp thuế điện tử; công tác kiểm tra chuyên ngành trong hoạt động thông quan; sự đồng bộ trong việc thực hiện quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan; hiệu quả liên thông, liên ngành trong công tác phối hợp giữa các ngành nhằm cụ thể hóa cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, thông quan, hậu kiểm, hoàn thuế giá trị gia tăng.

Cụ thể, tại Trung ương triển khai giám sát tại 3 tỉnh, thành phố trọng điểm là Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM. Ở địa phương giám sát tại 10 tỉnh, thành phố là Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bắc Ninh.

Cũng theo kế hoạch, trong tháng 6 tới, VCCI cùng các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục điều tra xã hội học đối với 100 hiệp hội doanh nghiệp, liên minh HTX tại các tỉnh, thành phố thuộc diện giám sát.

Từ tháng 11-12 sẽ xây dựng báo cáo kết quả giám sát, khảo sát, đề xuất kiến nghị về cơ chế giải pháp đối với việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Từ Lương