(Chinhphu.vn) - Trường hợp hàng XK đã được xác nhận qua khu vực giám sát hải quan nhưng phải đưa trở lại Việt Nam lưu giữ, bảo quản chờ XK đang làm khó cho cơ quan Hải quan, bởi cơ chế xử lý cho trường hợp này chưa có trong các văn bản hướng dẫn.

Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua tại một số chi cục hải quan biên giới đường bộ phát sinh việc lô hàng XK (gồm hàng hóa XK kinh doanh; hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất; hàng gửi kho ngoại quan để xuất đi nước ngoài) đã hoàn thành thủ tục hải quan XK, được xác nhận qua khu vực giám sát hải quan nhưng vì lý do khách quan như: Chủ hàng nước ngoài không nhận hàng, hoặc do chính sách cấm biên nên hàng hóa xin quay trở lại lưu giữ chờ XK.

DN XNK đề nghị được phép đưa hàng hóa này trở lại nội địa lưu giữ chờ XK. Địa điểm lưu giữ tại khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu hoặc một địa điểm khác trong nội địa đảm bảo giám sát hải quan.

Tuy nhiên, việc cho phép hoặc không cho phép hàng hóa đưa trở lại nội địa đều phát sinh vướng mắc.

Nếu không cho phép hàng hóa đưa trở lại nội địa theo đề nghị của DN sẽ gây khó khăn, phát sinh chi phí cho DN. Khi đó, hàng hóa của DN không biết được lưu giữ tại đâu. Một số mặt hàng đông lạnh nếu không có điều kiện bảo quản theo tiêu chuẩn sẽ dẫn đến hư hỏng hàng hóa. Một số mặt hàng như lốp ô tô đã qua sử dụng, cao su… nếu không có khu vực tập kết riêng sẽ dễ cháy nổ, ảnh hưởng đến môi trường.

Tuy vậy, nếu cho phép hàng hóa được đưa trở lại nội địa theo đề nghị của DN sẽ dẫn đến vướng mắc do việc này chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật như Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn.

Để tạo thuận lợi cho DN, giảm chi phí phát sinh nhưng cũng đảm bảo quản lý hải quan, Tổng cục Hải quan cũng đã đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng, Bộ Công Thương cho ý kiến về vấn đề này.

Quan điểm của Bộ Công Thương là ủng hộ việc cho phép hàng hóa XK, tái xuất đã hoàn thành thủ tục hải quan XK nhưng vì lý do khách quan chưa XK được quay trở lại lưu giữ tại các địa điểm theo quy định để chờ XK. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho rằng cần có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lô hàng tránh gian lận, thẩm lậu có thể xảy ra.

Khi cho ý kiến về vấn đề này, theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng cần có cơ chế phối hợp để đảm bảo quản lý, giám sát chặt chẽ, hạn chế buôn lậu, gian lận thương mại giữa Biên Phòng và cơ quan Hải quan trong việc xem xét các trường hợp xin quay trở lại và cần quy định một khoảng thời gian tối đa đối với việc bảo quản hàng hóa này.

Hiện tại Tổng cục Hải quan đang xây dựng phương án quản lý đối với trường hợp hàng XK đã được xác nhận qua khu vực giám sát hải quan nhưng vì lý do khách quan như: Thiên tai ,hỏa hoạn, chủ hàng nước ngoài không nhận hàng hoặc do chính sách cấm biên của nước NK… hàng hóa phải đưa trở lại Việt Nam lưu giữ, bảo quản chờ XK trình Bộ Tài chính hướng dẫn.

N.Linh
Theo báo Hải quan