(Chinhphu.vn) - Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vừa chính thức vận hành từ đầu tháng 3/2015 tại địa chỉ http://fia.mpi.gov.vn/fdi.

Giao diện hệ thống
Việc sử dụng Hệ thống là bắt buộc đối với tất cả các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp FDI trên phạm vi cả nước.

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống được xây dựng nhằm chuẩn hóa và tin học hóa các nghiệp vụ quản lý hoạt động FDI đồng thời thiết lập một kho dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp, dự án FDI và dự án đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; thiết lập hệ thống thu thập, cập nhật thông tin về hoạt động FDI trên phạm vi toàn quốc.

Bằng việc sử dụng Hệ thống, với một số thao tác đơn giản, nhà đầu tư nước ngoài có thể kê khai online toàn bộ các thông tin về dự án đầu tư của mình trước khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, việc này sẽ hỗ trợ rất tích cực cho các cơ quan quản lý trong việc xem xét hồ sơ một cách nhanh tróng và hiệu quả.

Ngoài ra, một tính năng nổi bật của Hệ thống là tính năng báo cáo doanh nghiệp. Với tính năng này, doanh nghiệp FDI sẽ sử dụng Hệ thống để thực hiện công tác báo cáo trực tuyến cho các cơ quan quản lý.

Nhằm đảm bảo các điều kiện để Hệ thống vận hành thuận lợi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan đầu mối cấp phép và quản lý dự án FDI của địa phương tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống cho các cán bộ liên quan và các doanh nghiệp FDI thuộc phạm vi quản lý.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối tiếp nhận và quản lý tài khoản của UBND để tổng hợp tình hình đầu tư nước ngoài của địa phương, định kỳ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các cơ quan đầu mối cấp phép và quản lý dự án FDI địa phương, Bộ yêu cầu cử một cán bộ làm quản trị hệ thống để tiếp nhận tài khoản quản trị của cơ quan; tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống cho các cán bộ liên quan của cơ quan (từ khâu tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ, trả hồ sơ, tổng hợp báo cáo) và các doanh nghiệp FDI thuộc phạm vi quản lý.

Việc đưa vào vận hành Hệ thống có vai trò quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, đây sẽ là một kho cơ sở dữ liệu về tất cả các dự án FDI trên cả nước, thông qua kho cơ sở dữ liệu này, công tác quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài sẽ được thực hiện nhanh chóng, tiện lợi, đảm bảo quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Thành Đạt