(Chinhphu.vn) – Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp đã dành một phần riêng quy định về cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ảnh minh họa

Tại dự thảo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất dự án đầu tư thành lập trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài; dự án đầu tư xin mở phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài phải có suất đầu tư ít nhất là 100 triệu đồng/người học (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).

Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất, nhưng không thấp hơn 100 tỷ đồng.

Còn với trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, suất đầu tư ít nhất là 60 triệu đồng/người học. Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ số lượng người học quy đổi toàn phần thời gian tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% các mức quy trên.

Dự thảo Nghị định cũng đưa ra những yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ nhà giáo và chương trình đào tạo. Chẳng hạn, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có “phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy”, “có văn phòng của Ban Giám đốc, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác”…

Dự thảo cũng đưa ra Theo dự thảo, nhà đầu tư làm 6 bộ hồ sơ, trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc và nộp cho: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trường cao đẳng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp và trường trung cấp.

Hà Chính